AutoSyn är en förstudie som fokuserar på hur det framtida transportsystemet ska utvecklas för att generera samhällsnytta och förstärka Sveriges internationella konkurrenskraft.
Image © Macrovector/Shutterstock.com